Fornøyde Kunder

Jeg lever av fornøyde kunder og er derfor opptatt av at de som bestiller fotografering hos meg skal føle seg ivaretatt og vite hva de har krav på i forkant og etterkant av bestilling.  Dette løser vi med en tydelig kontrakt som omhandler de viktigste tingene som pris, levering, avbestilling osv. Den omhandler også hva som skjer ved eventuell sykdom og tap av bilder. Disse tilfelle inntreffer heldigvis sjelden, men om uhellet skulle være ute må vi være på den sikre siden. Som kunde må du være kjent med betingelsene og ved en eventuell booking i mitt bookingsystem binder man seg til avtalevilkårene under. Man har som kunde det hele og fulle ansvar for at vilkårene er lest og forstått før booking.

 


Vilkår og betingelser

 

1. Alle bilder tatt av Fotograf Stefanie Padtberg, heretter kalt fotografen, er underlagt lov om opphavsrett og beskyttet i henhold til åndsverksloven. Det betyr at fotografen har alle rettigheter og eierskap til alle bildene.
2. Fotografen kan bruke bildene i sin markedsføring, inkludert, men ikke begrenset til: Web, portefølje, annonser og konkurranser.
3. Fotografen kan ikke bruke bilder på en måte som kan svekke kundens integritet eller virke anstøtende.
4. Fotografen fraskriver seg ethvert ansvar for mislykkede/tapte bilder.
5. Det er ikke tillatt å manipulere eller redigere bildene på noen måte uten nærmere avtale med fotografen.
6. Bildene må ikke videreselges, brukes i næringsvirksomhet eller offentliggjøres i utstillinger, presse eller andre medier uten samtykke fra fotografen.
7. Ved digital publisering og offentlig deling av bildene skal fotografen krediteres ved bruk av bilder med tydelig vannmerke/logo.

Avtalen omfatter pakken og tjenester som man velger å bestille, med det innholdet som er spesifisert under hver pakke, til den prisen som står oppført. Alle priser er inkludert moms. Opphold og reiseutgifter er ikke inkludert i prisen, med mindre annet er avtalt.

Bildene leveres senest 8 uker etter fotograferingen.

Kunden er inneforstått med tjenestenes konkrete innhold, herunder fotografisk stil. Stilen jeg redigerer bildene er tidløs og lite bruk av spesielle filtere. Ved å bestille tjenester hos Photography, aksepterer man at bildene blir redigert i denne stilen. Ønsker man bilder i en annen stil kan ikke dette bestilles hos meg.

Avtalen trer i kraft når kunden har gjennomført en booking på bookingsiden eller vi har avtalt fotografering på e-post.

Minimum depositum på 50% av total summen sikrer datoen for fotografering. Brylluper faktureres første virkedag etter vielsen og har 14 dagers forfall.

Kansellering av avtale må skje skriftlig innen 3 dager før fotograferingen. Ved avbestilling av bryllup må det skje innen 10 uker før bryllupet. Depositumet er ikke refunderbart dersom det skulle bli kanselering eller forandringer i datoen for bryllupet. 

Kansellerer man avtalen etter nevnte fristene dette sendes et regresskrav på totalsum.

Ved sykdom eller andre uforutsette hendelser i brudeparets omgivelser strekker fotografen seg så langt det er mulig å endre dato og tidspunkt i kontrakten. Ved sykdom eller andre uforutsette hendelser for fotografen er det fotografens ansvar å sørge for at brudeparet får de tjenester som er reservert.

Bildene er for privat, ikke-kommersiell, bruk. Ved all bruk av bilder elektronisk (Facebook, personlig nettside, egne nettalbum o.l.), samt eventuelt bilde i avis/nettavis, skal fotografen krediteres på følgende måte:

Fotograf: Stefanie Padtberg

Padtberg Photography forbeholder seg retten på åndsverk til å publisere bilder fra oppdraget på sin webside, sosiale medier og annet markedsføringsmateriale, inkludert deltakelse i evt konkurranser, med mindre kunden ønsker noe annet.  Dette må i såfall gis skriftlig beskjed om til fotografen. 

Med å engasjere Stefanie Padtberg sier du deg enig i disse betingelsene.